Wsparcie na czas przemieszczania dziecka

Oferujemy pełne i profesjonalne wsparcie dla rodzin biorących udział w przenoszeniu dziecka z rodziny, w której przebywa aktualnie, do rodziny docelowej.

Najczęściej jest to rodzina zastępcza, która „żegna dziecko”, oraz rodzina adopcyjna, która „wita dziecko”. Ale wspieramy nie tylko w tych sytuacjach. Może zdarzyć się, że dziecko przychodzi do rodziny z opieki instytucjonalnej. Tutaj również udzielamy wsparcia rodzinie przyjmującej dziecko, a także pracownikom placówki, jeśli jest taka potrzeba.

Zdajemy sobie sprawę, że przeniesienie dziecka jest momentem, w którym kumulują się najsilniejsze emocje – i to u wszystkich uczestników tego procesu. Z drugiej strony jest to moment, który może zaważyć i najczęściej waży na całym dalszym życiu dziecka, a także obydwu rodzin.

Siła i ilość towarzyszących emocji, a czasem też brak wiedzy lub sprzeczne informacje, docierające z różnych środowisk, powodują zamieszanie i niepotrzebne traumatyzowanie dziecka, i tak już doświadczonego nawet w bardzo krótkim życiu.

Przede wszystkim zapewniamy największy możliwy w danej sytuacji komfort dla dziecka, którego dotyczą przenosiny. Uwzględniamy jego potrzeby oraz możliwości obydwu rodzin biorących udział w przenosinach dziecka. Jako eksperci zewnętrzni zabezpieczamy potrzeby wszystkich członków rodzin oraz dbamy o skuteczną i wrażliwą komunikację.

Wspólnie opracowujemy najlepszy scenariusz przenoszenia, zapewniający dziecku ciągłość poczucia opieki i łagodne „przeniesienie” więzi z aktualnych na nowych opiekunów. Układamy indywidualny schemat działania oraz wspieramy w jego realizacji, asystując w sposób wybrany przez rodziny.

Zadzwoń lub napisz, jeśli potrzebujesz takiego wsparcia! Kontakt →