Konsultacje psychologiczne

Zapraszamy rodziców adopcyjnych i zastępczych na indywidualne konsultacje psychologiczne.

W trakcie konsultacji rodzic może przedstawić swoje trudności, obawy, wątpliwości i otrzymać informacje co w danej sytuacji będzie najlepsze i gdzie może się zwrócić po dalszą pomoc, jeśli taka okaże się potrzebna.

Konsultacje psychologiczne prowadzone są przez psychologa (Psychologia Kliniczna Dziecka) i doświadczonego rodzica adopcyjnego. Na konsultację przychodzą tylko rodzice, jeśli będzie potrzebna rozmowa z dzieckiem, rodzice zostaną o tym poinformowani i zaproszeni na drugą konsultację przez psychologa prowadzącego.

Jeśli chcesz umówić się na konsultację psychologiczną pisz w dowolnym czasie poprzez ten formularz →

Aktualnie prowadzimy wsparcie w formie: