Grupy wsparcia

Prowadzimy grupy wsparcia dla rodziców adopcyjnych i zastępczych od 5 do 8 osób w każdej.

Są to grupy zarówno zamknięte jak i otwarte. Powstają one z inicjatywy rodziców, którzy dostrzegli jak wielkim wyzwaniem jest wychowywanie ich dziecka i czują potrzebę dzielenia się swoimi obawami, doświadczeniami, spostrzeżeniami z innymi rodzicami adopcyjnymi lub zastępczymi. Uczestnicy dobierani są wg kryterium wieku wychowywanego dziecka, dzieci.

Spotkania są przede wszystkim nastawione na wsparcie – czyli uczestnicy omawiają konkretne sytuacje związane z dziećmi oraz postępowanie i odczucia rodziców. Dodatkowo niektóre spotkania (po uzgodnieniu z grupą) zawierają elementy psychoedukacji, aby rodzicom przybliżyć specyfikę dzieci porzuconych i dać możliwość warsztatowo przepracować różne metody działania. Jeśli uczestnicy wyrażają potrzebę spotkania z osobami z zewnątrz (np. z terapeutą, dorosłym adoptowanym, prawnikiem i in.) z przyjemnością zapraszamy na konkretne spotkanie takie osoby.

Grupy prowadzone są przez psychologa i doświadczonego rodzica adopcyjnego.
Jeśli jesteś zainteresowany uczestnictwem w grupie wsparcia skontaktuj się telefonicznie, lub poprzez ten formularz →