Cele statutowe

Fundacji Po Adopcji
Historia powstaniaLudzie fundacji

Zgodnie z zapisami w statucie Fundacja powstała, aby realizować następujące cele:

1. Organizowanie profesjonalnego wsparcia dla rodzin związanych z adopcją oraz dzieci pozbawionych opieki rodziny biologicznej w zakresie: psychologicznym, pedagogicznym, społecznym, finansowym, wychowawczym, prawnym, instytucjonalnym.

2. Organizowanie wymiany wiedzy i doświadczeń ekspertów i profesjonalistów zajmujących się tematem adopcji w każdym jej aspekcie i na każdym etapie.

3. Rozwijanie i umacnianie świadomości społecznej w zakresie adopcji dzieci.

Fundacja opiekuje się dziećmi i ich rodzinami na każdym etapie rozwoju poprzez udzielanie wszelkich form wsparcia dla dzieci i dorosłych.

Szczególnie ważnym momentem jest przemieszczanie się dziecka z rodziny do innej formy opieki oraz adaptacja w nowym miejscu.

Tutaj będziesz mógł sprawdzić sprawozdania Fundacji w momencie otrzymania statusu OPP.